Återköpsprislista Falkenberg

Ersättningsnivåer vid leverans till Falkenberg


Regler för klassning av returtrummor i trä

100% - Trumman är felfri (endast mutterdragning erfordras)

80% - Från K12 och uppåt max ett fel

60% - K6-7 max ett fel K8-11 max två fel. Övriga max tre fel.

K26, K28 och K30 återköps efter överenskommelse.

Leveransadress Falkenberg

Svensson Wire and Cable Packaging AB
Falkenberg Gjuterivägen i anslutning till vår övriga verksamhet.

På fraktsedeln skall framgå fullständigt namn och adress samt om det är första gången skall formuläret fyllas i och medfölja, alt faxas eller mailas. Om fullständig dokumentation saknas, utbetalas inte återköpet och trummorna anses förverkade.

Betalningsvillkor: 60 dagar netto

Leveransvillkor: Fritt något av våra lager (inleverantören står alltid för fraktkostnaden)


Återköpsprislista för kabeltrummor i trä 2018-09-27 Falkenberg

Typ100%80%60%
K 6 54 kr - 32 kr
K 7 70 kr - 42 kr
K 8 91 kr - 55 kr
K 9 134 kr - 80 kr
K 10 244 kr - 146 kr
K 11 263 kr - 158 kr
K 12 456 kr 365 kr 274 kr
K 14 533 kr 426 kr 320 kr
K 16 865 kr 692 kr 519 kr
K 18 968 kr 774 kr 581 kr
K 20 1 447 kr 1 158 kr 868 kr
K 22 1943 kr 1 554 kr 1 166 kr
K 24 2 361 kr 1 889 kr 1 417 kr
K 26 5 294 kr 4 235 kr 3 176 kr
K 28 6 456 kr 5 165 kr 3 874 kr
K 30 7 253 kr 5 802 kr 4 352 kr

Följande trummor kasseras

 • Rötangripna (Gäller ej för kunder till kabelverk om det inte finns tecken på oöm hantering)
 • Bräckta trumgavlar
 • Trummor ej tillverkade efter svensk standard (Gäller även ”hemmalagade” trummor)
 • Nermålade, oljiga eller kletiga trummor samt mycket smutsiga trummor
 • Skräp i trumman
 • Trummor som uppenbart inte klarar hållfasthetskraven
 • Vassa eller hårda föremål i kärnan
 • Centrumnav som är skadade eller deformerade
 • Trummor mellan K 6 – K 7 som har två eller fler fel
 • Trummor mellan K 8-K 11 som har tre eller fler fel
 • Trummor mellan K 12-K 30 som har fyra eller fler fel
 • Trummor med stålkärna tas endast emot efter överenskommelse

För trummor med kabel kvar debiteras tim-tid för avrullning samt destruktionsavgift för kabeln.

Destruktionsavgift

Eftersom vi är tvingade att betala destruktionsavgift för kasserade trummor debiteras avgift enligt nedan:

K 6-9 96 kr
K 10-14 216 kr
K 16-20 540 kr
K 22-24 696 kr
K 26-30 1 296 kr

Spar onödiga fraktkostnader och kassera Dina trummor själv. Vi förbehåller oss rätten att kunna neka inleveranser från de som inte är kunder till kabelverk.

Registrera dig här

Trätrummor

Kan användas till alla typer av kablar, wire, fiberkabel, profiler, umbilicals, plastslang, rep.

Se våra produkter

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor är lämpliga för installationskabel, fiberkabel, wire, klenare plastslang.

Se våra produkter

Plasttrummor

Plasttrummor används främst för t.ex. textilband, rep/tross, linor, slang, kabel och wire.

Se våra produkter

Ståltrummor

Vi tillhandahåller leverans- /exporttrummor, maskintrummor, offshoretrummor och spolar.

Se våra produkter