Sälj dina returtrummor

Bli av med dina tomma kabeltrummor och gör plats för annat. Vi hämtar på plats hos dig och dessutom för du betalt. På köpet gör du en miljöinsats som främjar återbruk.

Hämtning av trummor

Vi hämtar i hela landet och betalar för trummorna enligt tre zon-prislistor beroende på var i landet trummorna finns. Vi har många års erfarenhet av att hämta trummor, så vi löser Era behov utan att ni behöver lägga tid och kraft på att bli av med de tomma trummorna.

Beställ hämtning av returtrummor

Ange Företag, Kontaktuppgifter och var trummorna ska hämtas.

Beställ hämtning

Villkor

  • Vi hämtar trummor så fort som möjligt efter gjord beställning, med reservation för tillgång till transportkapacitet inom området.
  • Vid order understigande minimivolym debiteras zon-specifika hämtningsavgifter. Se respektive zon-prislista.
  • Trummor som av oss bedöms för dåliga för att repareras, debiteras Selcables destruktionsavgift. Se respektive zon-prislista.
  • Trummorna skall vara samlade på ett ställe, vid framkomlig väg med vändmöjlighet.
  • Betalning av returnerade trummor görs efter innevarande månad + 60 dagar.

Beställ hämtning

Retur

Hitta min position

Trätrummor

Trätrummor

Kan användas till alla typer av kablar, wire, fiberkabel, profiler, umbilicals, plastslang, rep.

Se våra produkter

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor är lämpliga för installationskabel, fiberkabel, wire, klenare plastslang.

Se våra produkter

Plasttrummor

Plasttrummor

Plasttrummor används främst för t.ex. textilband, rep/tross, linor, slang, kabel och wire.

Se våra produkter

Ståltrummor

Ståltrummor

Vi tillhandahåller leverans- /exporttrummor, maskintrummor, offshoretrummor och spolar.

Se våra produkter